Statystyki
1.  Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie.
2.  Wszystkie oferowane przez nas usługi odbywają się u Państwa w domu,
w wynajętych salach czy na wolnym powietrzu  zgodnie z życzeniami klienta.   
3.  Usługa uzgodniona z klientem odbywa się po wcześniejszym złożeniu zlecenia
oraz wpłaceniu zadatku o wartości 50% wartości zlecenia najpóźniej na 7 dni
przed uzgodnionym terminem imprezy.
4.  Końcowe rozliczenie odbywa się w dniu wykonanej usługi.
5.  Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
6.  Zamawiający bądź inna osoba dorosła powinna przebywać w miejscu imprezy
podczas jej trwania.
7.  Prawny opiekun Jubilata ponosi odpowiedzialność za zaproszonych gości.
8.  SAPHIRA zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z imprezy
na swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy rodzice dzieci nie wyrażają
zgody na umieszczenie na stronie internetowej zdjęć z udziałem ich dziecka,
należy powiadomić o tym fakcie drogą e-mailową.
9.  Zgodnie z ust. z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wszystkie fotografie umieszczone w galerii stanowią własność SAPHIRY.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody,
jest zabronione.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej
deformacją lub edycją bez zezwolenia autora i podlega karze grzywny,
ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.
10.  W sprawach, których niniejszy regulamin nie  reguluje, obowiązują
indywidualne ustalenia między stronami.
Wszelkie prawa zastrzeżone   Saphira 2013                                           biuro.saphira@o2.pl    tel.668-821-307